Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego informuje o obowiązku złożenia sprawozdań OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej oraz rocznych sprawozdań o produktach w opakowaniach, opakowaniach i i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za lata: 2012, 2013, 2014, 2015,  2016, 2017.
Pismo otrzymują przedsiębiorcy mający wpis w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Zaległe sprawozdania należy uzupełnić oraz wpłacić na rachunek Urzędu Marszałkowskiego należną opłatę produktową w przypadku niezapewnienia odzysku, w tym recyklingu odpadów.

Podmioty wprowadzające pojazdy są zobowiązane do zapewnienia sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Pod pojęciem wprowadzającego pojazd rozumieć należy przedsiębiorcę będącego producentem pojazdu lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu.

Wprowadzający pojazd, który nie zapewnił sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji w 2017 r., zobowiązany jest bez wezwania do obliczenia i uiszczenia opłaty za brak sieci. Jest on zwolniony z opłaty, jeżeli nie zapewnił sieci przez okres nie dłuższy niż 21 dni w ciągu roku kalendarzowego.

Przedsiębiorcy, którzy na potrzeby firmy sprowadzają auta, rowery, ciągniki, czy nawet elementy ich wyposażenia muszą wpisać się do specjalnego rejestru. Jeżeli tego nie zrobią, mogą otrzymać nawet 1 mln zł mandatu - informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Wiążą się z tym opłaty, które wyniosą od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych za jeden pojazd.

Gazeta Prawna

Źródło: Gazeta Prawna, 13 marca 2018, nr 51

W związku z ogłoszeniem w dniu 24 stycznia 2018 r. przez Ministra Środowiska w Monitorze Polskim komunikatu w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 21), iż dniem utworzenia tego rejestru jest dzień 24 stycznia 2018 r. GIOŚ uprzejmie informuję, co następuje.

Do góry