31 stycznia 2020 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym ewidencji i sprawozdań składanych do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Nowelizacja ustawy dopuszcza równolegle prowadzenie ewidencji w BDO oraz w formie papierowej w terminie do 30 czerwca 2020 r., o ile przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów (KPO) lub kartę przekazania odpadów komunalnych (KPOK) w tej formie. To rozwiązanie wymagać będzie od kierowcy pojazdu przewożącego odpady posiadanie przy sobie odpowiednich dokumentów w formie papierowej lub ich kopii. Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać, że najpóźniej do 31 lipca 2020 r. będą mieli czas, aby dokumenty wystawione do 30 czerwca2020 r. w formie papierowej wpisać do systemu BDO.

Rozwiązanie zawarte w ustawie nie ogranicza możliwości działania przedsiębiorcom, którzy dostosowali już swoje działania do prowadzenia ewidencji w sposób elektroniczny, za pośrednictwem BDO.

Nowelizacja ustawy doprecyzowuje również sytuację, w której następuje awaria po stronie administratora BDO w sposób uniemożliwiający sporządzanie dokumentów w formie elektronicznej. W takiej sytuacji dopuszcza się wystawianie dokumentów ewidencji w formie papierowej lub elektronicznej poza systemem BDO w czasie trwania awarii. Kierowca transportujący odpady musi pamiętać o posiadaniu przy sobie wersji papierowej KPO lub KPOK. Po usunięciu awarii i przywróceniu funkcjonalności bazy przedsiębiorcy będą zobowiązani do uzupełnienia dokumentacji w BDO nie później, niż w terminie 30 dni.

Ponadto nowelizacja ustawy wprowadziła przesunięcie terminów na złożenie sprawozdań w wersji elektronicznej dotyczących gospodarki odpadami za rok 2019, a składanych w 2020 r., do 30 czerwca 2020 r.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2020 r., z tym że większość jej przepisów stosuje się od dnia 1 stycznia 2020 r., z wyłączeniem przepisów karnych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 150)

Źródło: https://bdo.mos.gov.pl

W związku z licznymi pytaniami przedstawiamy poniżej dziesięć najczęściej zadawanych pytań technicznych wraz z odpowiedziami:

1. Dostałem hasło z Urzędu Marszałkowskiego jednak w ciągu 30 dni nie dokonałem logowania, co zrobić w takiej sytuacji?

Hasła w systemie BDO nie tracą ważności. Jeśli podmiot nie dokonał pierwszego logowania w Rejestrze BDO to należy wykorzystać hasło tymczasowe nadane przez Urząd Marszałkowski, jeśli podmiot dokonał pierwszego logowania w Rejestrze-BDO to należy podać aktualne hasło do Rejestru-BDO.

2. Mam problem z pierwszym logowaniem do systemu BDO, na co powinienem zwrócić uwagę?

Logowania do systemu BDO należy dokonać poprzez opcję logowania przez serwis login.gov.pl. Następnie, po identyfikacji użytkownika należy przypisać konto podmiotu do użytkownika wykorzystując 9-cio cyfrowy numer rejestrowy oraz hasło nadane przez urząd marszałkowski (jeśli nie zostało zmienione).

Użytkownik główny, który dokona przypisania konta podmiotu będzie logował się do systemu BDO poprzez Węzeł Krajowy.
Materiały pomocnicze:

Instrukcja logowania
Pierwsze logowanie przez Węzeł Krajowy
Powiązanie użytkownika z podmiotem

Kupujesz lub sprzedajesz samochód? Przekazujesz go komuś z rodziny jako darowiznę? Gdy już sprzedasz lub przekażesz samochód, powiadom o tym urząd. Sprawdź, jak zgłosić zbycie lub nabycie pojazdu.

PRZEZ INTERNET

Co musisz przygotować?

- dane pojazdu, którego nabycie lub zbycie zgłaszasz: markę, typ (jeśli jest), model – te dane znajdziesz na przykład w dowodzie rejestracyjnym, umowie kupna-sprzedaży lub na fakturze VAT, numer identyfikacyjny (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia, ramy) – znajdziesz go na przykład w dowodzie rejestracyjnym, umowie kupna-sprzedaży lub na fakturze VAT, dotychczasowy numer rejestracyjny,
- dane zbywcy lub nabywcy pojazdu,
- skan lub zdjęcie dokumentu, który potwierdza zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład umowę kupna-sprzedaży pojazdu albo zbycie lub nabycie pojazdu albo umowę darowizny pojazdu.

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez Internet – potrzebujesz profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość.

Mój GOV

Od 2020 roku nastąpiła zmiana rozliczeń obowiązku zapewnienia sieci. Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów za rok 2017 i 2018 należało przesłać do 15 marca do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

 

Od 1 stycznia 2020 roku sprawozdania o obowiązku zapewnienia sieci należy składać poprzez system BDO dostępny na stronie: https://bdo.mos.gov.pl.

Niestety moduł sprawozdawczy nie jest jeszcze dostępny.

 

Trwają prace w Parlamencie RP nad projektem ustawy m.in. przesuwającym termin złożenia sprawozdań z 15 marca na dzień 30 czerwca w odniesieniu do sprawozdań składanych za rok 2019.

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Art. 15: Wprowadzający pojazd sporządza roczne sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, na zasadach i trybie określonych w tej ustawie.

W związku z licznymi pytaniami w sprawie haseł do powiązania konta użytkownika głównego z podmiotem w BDO uprzejmie informujemy, że zmianę hasła dokonuje Urząd Marszałkowski właściwy ze względu na siedzibę podmiotu. Pracownicy Ministerstwa Klimatu oraz Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, w tym infolinia BDO nie mają możliwości zmiany haseł. Wyłącznie Urząd Marszałkowski ma możliwość wygenerowania nowego hasła do BDO.

Dodatkowo hasła nadane przez Urząd Marszałkowski lub zmienione przez użytkowników nie tracą ważności po 30 dniach od nadania hasła, podmiot nadal może z niego korzystać.

Zwracamy również uwagę o poprawnym wpisywaniu liter w haśle, szczególnie w przypadku:

Małej litery „L” oraz wielkiej litery „i” (l lub I)
zera i wielkiej litery „O” (0 lub O)

W takim przypadku sugerujemy skopiowanie hasła do edytora tekstów i zmianę czcionki, na taką która różnicuje ww. litery i cyfry.

Użytkownicy podrzędni w przypadku chęci odzyskania hasła mogą skorzystać z funkcji „Nie pamiętam hasła”.

Źródło: https://bdo.mos.gov.pl

Do góry