Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego informuje o obowiązku złożenia sprawozdań OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej oraz rocznych sprawozdań o produktach w opakowaniach, opakowaniach i i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za lata: 2012, 2013, 2014, 2015,  2016, 2017.
Pismo otrzymują przedsiębiorcy mający wpis w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Zaległe sprawozdania należy uzupełnić oraz wpłacić na rachunek Urzędu Marszałkowskiego należną opłatę produktową w przypadku niezapewnienia odzysku, w tym recyklingu odpadów.

Do góry