Otrzymałeś wezwanie z Urzędu Marszałkowskiego? Musisz rozliczyć opłatę produktową? Jesteś zobowiązany do wpisu w rejestrze BDO?

W naszej ofercie m.in. przygotowanie deklaracji i sprawozdań związanych z wprowadzeniem na terytorium kraju produktów w postaci olejów smarowych, opon i akumulatorów od 2013 roku. To obowiązki wynikające z przepisów:
- ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1932),
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1803, z późn. zm.),
- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2018 r., z późn. zm.).

Zapraszamy do skorzystania z ofery. Telefon: 533 004 657.

Do góry