Opłacie rocznej za wpis do rejestru BDO podlegają wyłącznie przedsiębiorcy:

 • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny i autoryzowani przedstawiciele
 • wprowadzający baterie lub akumulatory
 • wprowadzający pojazdy
 • producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań
 • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach
 • wprowadzający na terytorium kraju opony
 • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe

Opłatę roczną należy uiścić na konto urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania. Numery kont znajdują się na stronach internetowych urzędów.

Opłata roczna wynosi:

 • 100 zł – mikroprzedsiębiorcy
 • 300 zł – pozostali przedsiębiorcy

Opłatę roczną należy uiścić:

 • opłatę roczną należy uiścić do końca lutego za dany rok.
 • opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.
Do góry