Opłata produktowa to opłata za opakowania wprowadzane do użytku przez producentów i importerów. Jest to rodzaj opłaty ekologicznej. Dotyczy także odpadów poużytkowych takich jak oleje, opony i akumulatory.

Obowiązki wynikające z ustawy można realizować na dwa sposoby – samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku. Współpraca z organizacją jest bardzo wygodna, gdyż przejmuje ona od przedsiębiorcy obowiązek wykonania odzysku, wyręcza w sporządzaniu dokumentów oraz przynosi spore oszczędności. W przypadku indywidualnego rozliczania się z Urzędem Marszałkowskim opłata jest zdecydowanie wyższa – wynosi około 600 zł za jeden samochód. Jest to złożony proces.

Umowa opłaty produktowej dla członków Sieci zbierania pojazdów PTAKNOG S.C.  – 150 zł / rok

Umowa opłaty produktowej dla pozostałych – 450 zł / rok

Do góry