Opłata produktowa

Przedsiębiorca wprowadzający produkty na terytorium kraju, obowiązany jest zapewnić odzysk, a w szczególności recykling, odpadów takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów wprowadzonych przez niego na terytorium kraju, oraz złożyć sprawozdanie i wnieść opłatę produktową w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu.
Jeżeli otrzymałeś z Urzędu Marszałkowskiego wezwanie do rozliczenia opłaty produktowej za lata 2015-2020 zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Przygotujemy komplet dokumentów:

 • sprawozdanie OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej
 • sprawozdanie o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów
 • sprawozdanie o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne
 • wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów

Sprawozdania za 2019 i 2020 rok składane są elektronicznie w systemie BDO. Przedsiębiorca jest reprezentowany przez ustanowienie użytkownika głównego do czasu zatwierdzenia sprawozdań przez Urząd Marszałkowski (niezbędne pełnomocnictwo) lub przedsiębiorstwo ustanawia użytkownika podrzędnego i samodzielnie składa przygotowane sprawozdania.
Dokumenty (do 2018 roku) wraz z fakturą VAT zostaną przesłane e-mailem.
Koszt przygotowania dokumentów to 250 zł netto / rok sprawozdawczy.
Kwota opłaty produktowej jest zależna od rodzaju i ilości wprowadzonych produktów. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu: +48 18 441 07 71 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zamów i opłać umowę online: https://sklep.ptaknog.pl/produkty

Uzupełnij dane: imię, nazwisko / nazwa firmy, NIP oraz wybierz województwo, w którym firma ma siedzibę. Inne dane zostaną pobranie z ogólnodostępnych rejestrów: CEIDG, BDO...

Aby obliczyć opłatę produktową należy ustalić masy sprowadzonych produktów. W przypadku pojazdów: opony i oleje. Jeżeli sprowadziłeś maszyny rolnicze, ciągniki (coś co zawierało opony, olej, akumulator) itp. napisz to w uwagach.

Poniżej uzupełnij liczbę pojazdów, które sprowadziłeś w poszczególnych latach. Wpisz 0 jeżeli nie sprowadziłeś żadnego pojazdu. Jeżeli podpisałeś umowę z organizacją odzysku zaznacz lata, w których obowiązywała.

Jeżeli masz możliwość dołącz skan pisma / wezwania z Urzędu Marszałkowskiego (możesz wybrać wiele plików jednocześnie). Przygotujemy odpowiedź.

PODSTAWY PRAWNE

 • art. 271 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1600, z późn. zm.)
 • art. 53 par. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.)
 • art. 3 ust. 1, art. 10, art. 12 i art. 15 ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1932)
 • art. 34 ust. 2, art. 35, art. 36 ust. 4, art. 37 ust. 6 i art. 41 ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2019 r., poz. 521)
 • art. 34 ust. 2, art. 35, art. 36 ust. 4, art. 37 ust. 6 i art. 41 ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2019 r., poz. 521)
 • art. 73, art. 75, art. 76 i art. 180a ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r., poz. 701, z późn. zm.)
 • art. 24 par. 1 ustawy z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2019 r., poz. 821)
Do góry