Czy ponoszę dodatkowe koszty związane z zawarciem umowy o zapewnienie sieci?
Mam umowę o zapewnieniu sieci dla wprowadzających do 20 pojazdów rocznie. Co w przypadku wprowadzenia większej ilości?
Podpisałem umowę o zapewnieniu sieci zbierania pojazdów. Co dalej?
Jaki jest okres obowiązywania umowy o zapewnieniu sieci zbierania pojazdów?
Do góry