Od 2020 roku nastąpiła zmiana rozliczeń obowiązku zapewnienia sieci. Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów za rok 2017 i 2018 należało przesłać do 15 marca do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

 

Od 1 stycznia 2020 roku sprawozdania o obowiązku zapewnienia sieci należy składać poprzez system BDO dostępny na stronie: https://bdo.mos.gov.pl.

Niestety moduł sprawozdawczy nie jest jeszcze dostępny.

 

Trwają prace w Parlamencie RP nad projektem ustawy m.in. przesuwającym termin złożenia sprawozdań z 15 marca na dzień 30 czerwca w odniesieniu do sprawozdań składanych za rok 2019.

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Art. 15: Wprowadzający pojazd sporządza roczne sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, na zasadach i trybie określonych w tej ustawie.

Do góry